Засновник та головний редактор наукового філософського журналу Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) «Sententiae» (з 2000). Член редакційної колегії наукового журналу «Вісник Вінницького політехнічного інституту».

Перекладач багатьох філософських текстів з французької й латини та автор коментарів до них, один з перекладачів і редакторів українського видання «Європейського словника філософій» (2004, український переклад 2009, Київ: вид. «Дух і Літера»).

Сфера наукових інтересів

Схоластична філософія, філософія XVI–XVIII ст., сучасна французька філософія, неперекладність філософських термінів, українська філософська термінологія.

Автор концепції симптоматологічної мисленнєвої стратегії в західній філософії Нового часу.

Премії та гранти

2001 став лауреатом премії Програми сприяння видавничій справі «Сковорода», яку здійснюють Посольство Франції та Французький інститут в Україні (за переклад і видання твору Ж.-Ж. Руссо «Про суспільну угоду»).

2011 отримав спеціальну премію Українського філософського фонду за розвиток жанру філософського коментаря.

1998, 2004, 2009 отримував гранти французького Національного центру книги для роботи над перекладами і дослідженнями у Франції.

Основні публікації

Монографії

Истина и очевидность: симптоматологическое мышление в философии Модерна (1998)

Коментарі й примітки до «Думок» Паскаля (2009, у співавторстві з Е. Чухрай)

Коментарі примітки та бібліографічні матеріали до твору С. Пінкерса «Джерела християнської моралі» (2013, у співавторстві з Е. Чухрай)

«Медитації» Декарта у дзеркалі сучасних тлумачень: Жан-Марі Бейсад, Жан-Люк Марйон, Кім Сан Он-Ван-Кун (укладач і науковий редактор, 2013)

Наукові статті

 • Філософський переклад і філософська спільнота (Філософська думка. — 2010. — № 3. — С. 49-66)

 • Философские культуры: терпимость, толерантность и признание (Вопросы философии — 2011. — № 9. — 64-75)

 • Anima/animus, animus/mens: накопичення неперекладності (Європейський словник філософій: у 4-х тт. — К.: Дух і літера, т. II. −2011, С. 109–115)

 • Ingenium і дедуктивний метод Декарта (Європейський словник філософій: у 4-х тт. — К.: Дух і літера, т. II. −2011, С. 117–125)

 • Вчення Томи Аквінського на тлі української історії філософії (Баумейстер А. Тома Аквінський: Вступ до мислення. Бог, буття, пізнання. — К.: Дух і літера, 2012. — С. 9-14)

 • Декарт і Паскаль: шлях до філософії на тлі Grand Siècle (Філософська думка. — 2012. — № 6. — С. 19-38)

 • Apercevoir, perceptio і perception: Декарт перед проблемою самоперекладу (Sententiae XXVII. — 2012. — № 2. — С. 168–170)

Переклади і коментарі

 • Кондорсе Про вибори (Львів, 2004, укр.)

 • Пулен де ла Бар Ф. Про рівність статей (Київ, 2006, укр.)

 • Ляйбніц Ґ. В. Принципи природи і благодаті… (Київ, 2008, укр., загальна редакція)

 • Паскаль Б. Думки (Київ, 2009, укр., у співпраці з А. Перепадею)

 • Пінкерс С. Джерела християнської моралі (Київ, 2013, загальна редакція)

 • Ляйбніц Ґ. В. Монадологія… (Вінниця, 2013, укр., загальна редакція)

 • Декарт Р. Медитації про першу філософію/Метафізичні медитації (Київ, 2013, укр., у співпраці з А. Баумейстером)