Новини

доктор філософських наук, професор О.І. Хома

 

Засновник та головний редактор наукового філософського журналу Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) «Sententiae» (з 2000). Член редакційної колегії наукового журналу «Вісник Вінницького політехнічного інституту».

Перекладач багатьох філософських текстів з французької й латини та автор коментарів до них, один з перекладачів і редакторів українського видання «Європейського словника філософій» (2004, український переклад 2009, Київ: вид. «Дух і Літера»).

Сфера наукових інтересів

Схоластична філософія, філософія XVI–XVIII ст., сучасна французька філософія, неперекладність філософських термінів, українська філософська термінологія.

Автор концепції симптоматологічної мисленнєвої стратегії в західній філософії Нового часу.

Премії та гранти

2001 став лауреатом премії Програми сприяння видавничій справі «Сковорода», яку здійснюють Посольство Франції та Французький інститут в Україні (за переклад і видання твору Ж.-Ж. Руссо «Про суспільну угоду»).

2011 отримав спеціальну премію Українського філософського фонду за розвиток жанру філософського коментаря.

1998, 2004, 2009 отримував гранти французького Національного центру книги для роботи над перекладами і дослідженнями у Франції.

Основні публікації

Монографії

Истина и очевидность: симптоматологическое мышление в философии Модерна (1998)

Коментарі й примітки до «Думок» Паскаля (2009, у співавторстві з Е. Чухрай)

Коментарі примітки та бібліографічні матеріали до твору С. Пінкерса «Джерела християнської моралі» (2013, у співавторстві з Е. Чухрай)

«Медитації» Декарта у дзеркалі сучасних тлумачень: Жан-Марі Бейсад, Жан-Люк Марйон, Кім Сан Он-Ван-Кун (укладач і науковий редактор, 2013)

Наукові статті

 • Філософський переклад і філософська спільнота (Філософська думка. — 2010. — № 3. — С. 49-66)

 • Философские культуры: терпимость, толерантность и признание (Вопросы философии — 2011. — № 9. — 64-75)

 • Anima/animus, animus/mens: накопичення неперекладності (Європейський словник філософій: у 4-х тт. — К.: Дух і літера, т. II. −2011, С. 109–115)

 • Ingenium і дедуктивний метод Декарта (Європейський словник філософій: у 4-х тт. — К.: Дух і літера, т. II. −2011, С. 117–125)

 • Вчення Томи Аквінського на тлі української історії філософії (Баумейстер А. Тома Аквінський: Вступ до мислення. Бог, буття, пізнання. — К.: Дух і літера, 2012. — С. 9-14)

 • Декарт і Паскаль: шлях до філософії на тлі Grand Siècle (Філософська думка. — 2012. — № 6. — С. 19-38)

 • Apercevoir, perceptio і perception: Декарт перед проблемою самоперекладу (Sententiae XXVII. — 2012. — № 2. — С. 168–170)

Переклади і коментарі

 • Кондорсе Про вибори (Львів, 2004, укр.)

 • Пулен де ла Бар Ф. Про рівність статей (Київ, 2006, укр.)

 • Ляйбніц Ґ. В. Принципи природи і благодаті… (Київ, 2008, укр., загальна редакція)

 • Паскаль Б. Думки (Київ, 2009, укр., у співпраці з А. Перепадею)

 • Пінкерс С. Джерела християнської моралі (Київ, 2013, загальна редакція)

 • Ляйбніц Ґ. В. Монадологія… (Вінниця, 2013, укр., загальна редакція)

 • Декарт Р. Медитації про першу філософію/Метафізичні медитації (Київ, 2013, укр., у співпраці з А. Баумейстером)