(8.06.1976, с. Остапківці, Городоцького р-ну, Хмельницької обл.).

Кандидат філософських наук, доцент.

Доцент кафедри історії філософії

ауд. 323

Тел.:239-34-47

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта:

Закінчила  Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1993),  філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1998) та аспірантуру кафедри історії філософії (2002). З 2002 р. – кандидат філософських наук, тема кандидатської дисертації  – „Постмодерністський дискурс: радикальні спроби оновлення філософії”. У 2007 р. – присвоєно вчене звання доцента.

В Київському університеті працює з 2000 р.: спершу на посаді асистента кафедри історії філософії, з 2005 – доцент кафедри історії філософії.

Головні напрямки наукових досліджень:

 • сучасна філософія;
 • історія філософії Польщі, Чехії, Болгарії;
 • методологія історико-філософського пізнання,

Читає курси: 

 • «Сучасна світова філософія»;
 • «Історія слов’янської філософії»;
 • спецкурс: «Історико-філософські концепції ХІХ-ХХ ст.»;
 • вибірковий курс «Сучасна світова філософія» (напрям «політологія»)

Співавтор виданих к-рою іст. філософії підручників, словника, програм. Загальна кількість наук. та навч.-метод. публікацій понад – 50.

Основні наукові праці:

Підручники:

 1. Історія філософії: Підручник. / за ред. В.І.Ярошовця. – К.: Парапан, 2002. (у співавт.).
 2. Історія філософії: Підручник: У 2 т. / В.І. Ярошовець, Г.Є. Аляєв, І.В Бичко та ін.; За ред. В.І. Ярошовця. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – Т.ІІ. – 536 с. (у співавт.).
 3. Історія філософії: підручник / В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін. ; за ред. В.І. Ярошовця. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. (у співавт.).
 4. Історія філософії: підручник / [В.І Ярошовець, Г.Є. Аляєв, В.В. Бедь, І.В.Бичко та ін.]; голова ред. кол. В.І. Ярошовець. – [2-ге вид., виправ. і доп.]. – Ужгород, інформаційно-видавничий центр Карпатського університету імені Августина Волошина, 2010. – 821 с. (у співавт.).
 5. Історія філософії : підручник / [Ярошовець В. І. та ін.] ; за ред. д-ра філос. наук, проф. В. І. Ярошовця ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Карпат. ун-т ім. Августина Волошина. - Ужгород : Патент, 2014. - 839 с. (у співавт.).
 6. Історія філософії: підручник: у 7 т. Т. 6. Сучасна світова філософія / В. І. Ярошовець, Г. Є. Аляєв, І. В. Бичко та ін. ; за ред. В. І. Ярошовця. – (Серія «Історія філософії») – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – (у співавт.).

Програми навчальних курсів:

 1. Історія філософії. Програми нормативних курсів та плани семінарських занять. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2001. (у співавт.)
 2. Програма курсу лекцій для ліцею „Історія філософії”. – К., 2005. – 0,7 д.а.
 3. Навчально-методичний комплекс дисципліни „Історія слов’янської філософії”. – К., 2005. – 1,5 д.а.
 4. Навчально-методичний комплекс дисципліни вільного вибору студентів „Сучасна світова філософія”. – К., 2007. – 1,5 д.а.
 5. Філософія: освітньо-професійний комплекс. Навчально-методичний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. (у співавт.)
 6. Історія філософії. Програма. / За загальною редакцією доктора філософських наук, професора В.І. Ярошовця. – К.: Сузір’я, 2008. (у співавт.)

Словники:

 1. Історія філософії: Словник /за заг. ред. В.І. Ярошовця. – К.: Знання України, 2005. – 1200 с. (у співавт.).
 2. Історія філософії : словник / [В. І. Ярошовець та ін.] ; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В. І. Ярошовця ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : Знання України, 2012. – 1087 с. (у співавт.).

Наукові монографії, науково-популярні, довідкові видання:

 1. Кафедра історії філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. / За заг. ред. В.І. Ярошовця. – К.: Знання України, 2005. – 52 с. (у співавт.)
 2. І.В.Бичко – „український Сартр” / За ред. В.І. Ярошовця. – К.: Знання України, 2006. (у співавт.)
 3. Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичний та методологічний аспекти): монографія / Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, В.А. Бугров та ін. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – С. 377-408. (у співавт.)

Статті, матеріали виступів:

 1. Історіографія філософії: погляд на історико-філософську методологію в контексті неопрагматизму Р.Рорті. // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць. Вип. 42. – К.: Укр. центр дух. культури, 2004. – С. 25-35.
 2. Осмислення шляхів розвитку культури та особистості у творчій спадщині П.Тілліха // Філософські проблеми гуманітарних наук. Альманах. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008-2009. – №14-15. – С.15-20. (у співавт.)
 3. Іван Франко і Ян Коллар: два погляди на слов’янську взаємність // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного наукового конґресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – Т.2. – С. 538-546.
 4. Університетська філософія чи філософська журналістика: трансформація розуміння філософії в сучасній культурі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія. Вип.105. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – С. 37-40.
 5.  Історія сучасної філософії Ю.Бохеньського // «Дні науки філософського факультету – 2014». Міжнародна наукова конференція (15-16 квітня 2014 року) – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2014. – С. 132-134.
 6. Польська філософія ХІХ-ХХ ст.: від концепцій польської національної філософії до проекту наукової філософії // «Дні науки філософського факультету – 2016», Міжн. наук. конф. (2016 ; Київ). Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2016», 20-21 квіт. 2016 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2016. – Ч. 1. – С. 111-114.

Нагороди: грамота Президії НАН України за участь в конкурсі робіт молодих вчених вчених та аспірантів (1998), Подяка ректора КНУТШ (2004).