Колеги з Інституту філософії запрошують на круглий стіл: «Чи може Аристотель відповісти на актуальні проблеми сучасності?» 14 червня 2016 р. з 10:00 по 17:30.

1.      Круглий стіл «Філософської думки»: «Чи може Аристотель відповісти на актуальні проблеми сучасності?»

10:00 – 12:00 Модератор – Андрій Баумейстер

2.             Семінар «Аристотель і аристотелізм: 2400 років потому»

13:00 – 17:30 Модератори – Андрій Васильченко, Олексій Панич.

Питання «круглого столу»:

- Яка частина Аристотелевого спадку здається вам сьогодні найбільш актуальною?

- Як ви оцінюєте стан аристотелівських студій в Україні?

- Які, на вашу думку, головні тренди у дослідженні філософії Аристотеля у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття?

- Вплив Аристотеля на сучасну онтологію (філософську теорію реальності). - Роль аристотелівської традиції у розвитку сучасної логіки.

- Практична філософія Аристотеля на початку ХХІ століття: ідеї та перспективи.

- Чи можна розуміти Аристотеля як теоретика демократії?

- Чи був Аристотель «антигуманістом» і «ворогом відкритого суспільства»?

Програма семінару:

Андрій Баумейстер «Субстанція Аристотеля: сучасні інтерпретації»

Олексій Панич «Аристотелева "усія": між субстанцією, сутністю і неперекладністю».

Ростислав Ткаченко «Бог і необхідність: "ранній латинський Аристотель" та концепції божественного та необхідного у ранній схоластиці (Ансельм, Абеляр, Ломбард)».

Олег Хома «Доля Аристотелевої усії у вченні Декарта: онтологічне коріння новочасної особистості».

Микола Симчич «Києво-могилянський аристотелізм у контексті другої схоластики».

Володимир Навроцький «"Топіка" Аристотеля і практичний поворот у сучасній логіці». 

Андрій Васильченко «Еквівокативність буття і модальна метаонтологія».
Підсумкова дискусія.