Кафедра історії філософії як одна з перших кафедр філософського факультету університету Святого Володимира, заснованого у 1834 році, увійшла до складу відродженого у 1944 році філософського факультету Київського університету. Організатором і першим завідувачем кафедри став відомий історик філософії професор М.С.Шлєпаков (1945-68), декан філософського факультету (1947-49). Створення першої в Україні кафедри історії філософії дало потужний поштовх історико-філософським дослідженням як вітчизняної, так і зарубіжної філософської думки. Серед перших викладачів кафедри – А.О.ПашковаМ.І.Третяк та інші. Згодом кафедра поповнюється випускниками філософського факультету: І.В.БичкомВ.С.ДмитриченкомП.О.Загороднюком,Ю.К.СавельєвимА.І.Савченком

У 1969-75 роках кафедрою керує член-кореспондент АН УРСР професор Д.Х.Острянин, відомий фахівець з історії філософії України. Робота зосереджується на вивченні творчості та філософського доробку українських мислителів ХІХ – поч. ХХ ст.. 

З 1975 р. по 1984 р. кафедру очолює видатний український філософ, професор І.В.Бичко, історико-філософські праці якого неодноразово виходили друком за кордоном. У цей період колективом кафедри продуктивно розробляються зокрема такі проблеми: людини та свободи в історії філософії, взаємозв’язку вітчизняної та зарубіжної філософії.

З 1984 по 1994 рік кафедру історії філософії очолює проф. Ю.В.Кушаков, під керівництвом якого опрацьовувались теоретико-методологічні питання історико-філософських досліджень, зокрема з історії німецької класичної філософії. У 1994 році кафедра історії філософії об’єднана з кафедрою філософії у кафедру теорії та історії філософії (завідувач кафедри професорМ.Ф.Тарасенко).