На кафедрі історії філософії в різні періоди її історії працювали:

доктор філософських наук, професор A.B. Аветісян; доктор філософських наук, професор М.О. Булатов; доктор філософських наук, професор В.С. Дмитриченко; доктор філософських наук, професор Ю.В. Кушаков; доктор філософських наук, професор В.Ф. Музиченко; доктор філософських наук, професор В.О. Огнев'юк; доктор філософських наук, професор Д.Х. Острянин; доктор філософських наук, професор М.Л. Ткачук; доктор філософських наук, професор М.С. Шлєпаков; доктор філософських наук, професор М.З. Юшманов; доктор філософських наук, професор В.І. Ярошовець; доктор філософських наук, професор Д.Є. Прокопов; кандидат філософських наук, доцент А.П. Андреус; кандидат філософських наук, доцент В.І. Гусєв; кандидат філософських наук, доцент П. О. Загороднюк; кандидат філософських наук, доцент О.Н. Кубальський; кандидат філософських наук, доцент А.О. Пашкова; кандидат філософських наук, доцент М.Д. Решетник; кандидат філософських наук, доцент Ю.К. Савельєв; кандидат філософських наук, доцент М.І. Сундирєва; кандидат філософських наук, доцент А.Г. Тихолаз; кандидат філософських наук, доцент А.І. Трубенко; кандидат філософських наук, старший викладач В.М. Куплін; кандидат філософських наук, старший викладач І.С. Ларіонова; кандидат філософських наук, старший викладач П.П. Оксюковський; кандидат філософських наук, старший викладач А.І. Савченко; старший викладач М.І. Третяк; доктор філософських наук, професор Г.Є. Аляєв; доктор філософських наук, професор І.В. Бичко; кандидат філософських наук, асистент Л.С. Боднарчук; доктор філософських наук, професор О.В. Алєксандрова, кандидат філософських наук, доцент Н.М. Бобошко

Сьогодні на кафедрі історії філософії працюють:

Завідувач кафедри, доктор філософських наук, доцент Кононенко Тарас Петрович;
доктор філософських наук, професор О.І. Хома;
доктор філософських наук, доцент Г.В. Ільїна;
кандидат філософських наук, професор В.А. Бугров;
кандидат філософських наук, доцент О.П. Варениця;
кандидат філософських наук, доцент Г.В. Гнатовська;
кандидат філософських наук, доцент М.С. Кириченко;
кандидат філософських наук, доцент Т.В. Труш;
кандидат філософських наук, доцент В.А. Титаренко;
кандидат філософських наук, доцент Я.А. Соболєвський.

©