dào       дао (4 тон) 

Цей ієрогліф використовували практично всі вчення, що були на території Китаю, але по-різному цей термін трактували. Цей термін є ключовим для китайської філософії. Цей термін був проблемний для китайців, бо єдиним словом його пояснити не можна.


Як створювався цей ієрогліф:

Люди, які йдуть дорогою. Перший варіант цього ієрогліфа: ми можемо побачити перехрестя і внизу знак ока. Око як ідеограма, що символізує людину, тобто людина або люди, які йдуть дорогою. Перше значення Дао – це «шлях». Потім у другому варіанті замість ока з'являється нога, тобто людина, яка пересувається дорогою. Далі цей ієрогліф розвивається таким чином, що він набув конкретних форм: ліворуч – «нога, що йде», тобто «йти по дорозі», а права частина цього ієрогліфа означає «голову». Графічно цей ієрогліф змінився, але ці дві частини ієрогліфа залишилися й досі. У своєму останньому варіанті цей ієрогліф означає: ліворуч – «йти по дорозі», а праворуч – «голова», тобто «людина, яка йде по дорозі». 

З Дао усе починається і усе закінчується, воно скрізь і воно ніде. 

Значення:

1. Перехрестя, люди, які йдуть дорогою => дао – це шлях, яким хтось йде;

2. Людина, що пересувається дорогою;

3. Наявність суб'єкта, що проходить шлях, можливо, не існує наперед заданого шляху;

4. Дао постає як неосяжне;

5. Шлях, який проходить певна особа, але не вона цей шлях створює;

6. Одним словом Дао пояснити неможливо;

7. Шлях, маршрут, траєкторія руху, орбіта, відстань, дистанція, напрям руху, спрямування, правило, звичка, самовдосконалення та ін.