yáng     ян (2 тон)

В сучасному вигляді: ліворуч – це гора, праворуч – це сонце. Перше значення цього ієрогліфа – це сонячний бік гори. У складному ієрогліфі ще була позначка кам'яного постаменту, на який у сонячний день клали жертву. Ці речі є позитивними (сонце, гора, шана до предків). Відповідно, Ян, на противагу Інь, означає позитивне начало, позитивну субстанцію, сонячні промені, тепло, життя, чоловіка.

Три маленькі крапки у старому ієрогліфі позначають промені сонця. Потім цей елемент щезає і залишилося лише сонце. 

Інь не існує без Ян, але ієрархії Інь і Ян немає. Інь може перетворюватись в Ян і навпаки. Інь може стати Ян, а Ян може стати Інь, вони можуть перероджуватись. 

Значення:

1. Сонячний бік гори + приношення жертви у сонячний день;

2. Щось позитивне, позитивне начало;

3. Життя, чоловік, щось світле, сонце.