rén   жень (2 тон)

Як ми бачимо, в першому варіанті ієрогліфа – це людина, що вітається – зі складеними в привітання руками. З третього ієрогліфа щезла ця фігура і утворилася людина, яка стоїть на двох ногах. Ієрогліф широко вживається в повсякденному житті, в повсякденній мові – він найменше може слугувати філософським терміном. 

На філософські терміни не існує окремих ієрогліфів, але, приміром, є ієрогліфи для жертовних посудин. Певна жертовна посудина, яка використовувалася у визначений час має лише такий ієрогліф з властивим тільки йому значенням і жодних інших він не може мати. 

Значення:

1. людина, людський рід, людство, люди;

2. інші, деякі, хтось, дорослий, персона, особа, чоловік, громадяни, підлеглі, мілкий чиновник.