Зміст статті

 КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

кафедра історії філософії  

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на філософському факультеті відбувся ДРУГИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР З ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ «Українська лексикографія ключових філософських термінів китайської мови». 

Були розглянуті наступні терміни: 

 

– дао,      – де,     – інь,      – ян,      – йоу,       – у,      – сюй,       – лі,      – тянь,     – жень,    – жень,     – мін,     – мін,                – сінь,       – сінь,       – чжи,       – чжи 

 

за наступними параметрами: 1) усталені способи перекладу термінологічних та не термінологічних значень ієрогліфів у перекладі українською мовою; питання транскрипції; 2) візуальне та аудіальне (фонетичне) представлення термінів у автентичному контексті сучасної китайської мови; 3) етимологічний та структурно-семантичний аналіз ієрогліфів з наведеного переліку; 4) визначення головних змістовних параметрів вживання цих термінів у філософському дискурсі Китаю та ключових першоджерел їх реконструкції.

 

Були обговорені найбільш плідні шляхи впровадження цих лексичних одиниць до українського філософського лексикону та у навчальний процес зі спеціальності філософія та спеціалізації історія філософії, зокрема.
Доповідачами виступили філолог-китаїст, викладач Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка ІСАЄВ Сергій Сергійович та доцент кафедри історії філософії філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка БОКАЛ Ганна Василівна. У роботі семінару взяли участь 24 особи. З них: 2 доктори наук, 8 кандидатів наук, 1 професор, 4 доценти, 1 старший науковий співробітник, 2 наукових співробітники, аспіранти та студенти філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. На науково-методичному семінарі були представники: філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України.
 

 

М А Т Е Р І А Л И 

ІІ Науково-методичного семінару з історії філософії 

«Українська лексикографія ключових філософських термінів китайської мови» 

 

Кононенко Т.П.: Оголосив про початок роботи ІІ Науково-методичного семінару з історії філософії, який запровадила кафедра історії філософії філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Повідомив про заплановану тему семінару та порядок денний (програму) наукового заходу. Обґрунтував необхідність розгортання україномовних лексикографічних досліджень у галузі історії філософії.

 

Зазначив, що предметом нашого осмислення є освітнє середовище: яка причина необхідності дослідження цих термінів? – бо вони присутні у нашому безпосередньому середовищі, освітньому середовищі побутування філософії і історії філософії, зокрема. Складають лексичну культуру освітньо-наукової спільноти. Але потрібно зробити лексикографічну ревізію цих термінів. Потрібне нове ставлення до поняття «джерела» в історії філософії. Наприклад, під час обговорення підстав і засобів сучасного відтворення властивостей тих чи інших термінів, яким послуговуються філософи і історики філософії – постало питання: як можна відбити елементи фонем, які присутні, зокрема, у китайській мові? Оскільки фонетична тонова основа мови безпосередньо визначає зміст того чи іншого писемного знаку.

 

Важливо, також, невпинно усвідомлювати, що ми маємо працювати не лише над китайською термінологією, а й, водночас, створювати українську наукову мову. Існує одне істотне упередження, яке виразно гальмує розвиток термінологічного джерелознавства в історії філософії – це безпідставна впевненість у тому, що дослідник володіє належним чином українською мовою. Таке упередження має доволі гротескний вигляд – якщо досліднику певний український термін-відповідник іншомовному слову-терміну не відомий, то його, відтак, і не існує! Маємо розширити поле дослідницьких розвідок:

 

Чому виникають терміни? Чи є вони полікультурними? Є, наприклад, терміни китайською мови, де ми не відшукаємо прямого відповідника і нам потрібно відшукати наш засіб відбиття змісту цього терміну, тобто, визначитись, як ми його усвідомлюємо. Можливо, це буде один термін, а можливо й синонімічний комплекс термінів. Зрештою ми маємо прийти до технологічного відтворення іншомовних термінів нашою рідною мовою. Ми розвиваємо історико-філософську українську мову, що надасть зміст тим чи іншим термінам.