Зміст статті

 ______________________________________________________________

yǒu   йоу (3 тон)

Буквально, це рука, яка тримає шматок м’яса. Смисл означується в тому, що «Я» маю щось у своєму розпорядженні. Населення в Китаї велике і проблема їжі для них існувала перманентно і навіть одне з найбільш поширених вітань було: «Чи ти вже поїв?» 

Найперший варіант – це було просто зображення руки, далі ієрогліф видозмінювався. 

Значення:

1. мати, володіти, бути власником, здобувати, набувати, оволодівати, бути наявним, жити, бути;

2. буття, набуття, присутність.

____________________________________________________________

wǔ   у ( 2 тон)

У парі до йоу іде ієрогліф у. В китайській мові він вимовляється як «ву», проте в транскрипції позначається, як «у». 

Ми бачимо жінку на малюнку, яка танцює, тримаючи в руках бичачі хвости. Дивно, що ієрогліф, який позначає «відсутність» зображує жінку. Від початку даний ієрогліф позначав танець, цей мотив і надав йому значення відсутності. Виникала ситуація плутанини: один і той самий ієрогліф позначає як відсутність, так і танець. Проблема вирішилась у такий спосіб: той ієрогліф, що позначав відсутність залишився усталеним, виник новий ієрогліф для позначення танцю.

Бокал Г.В.: Річ у тім, що в контексті так званого неодаосизму, ці терміни актуалізують причинності в утворенні певних визначностей. Ми говоримо про визначеність і  невизначеність. Ми не говоримо просто про відсутність, а про відсутність означеності, яка б надавала цьому «чомусь» буття, як «чогось», тому це «небуття» у власному сенсі властиво європейському, а невизначеність, як відсутність можливості дати відповідь на питання: «Що?». У неодаосизмі, в Хень-янь та в Ван-бі саме з цієї невизначеності формується визначеність, отож цей вислів: «Є буття в небутті» здобуває сенс, адже не у небутті, як ні в чому, а у небутті у сенсі того, що воно може бути чимось іншим, є буття. 

Значення:

1. небуття, не існування;

2. не мати, не володіти, не бути;

Приміром, є такий вираз: «є буття в небутті». 

______________________________________________________________

xū   сюй (1 тон)

У цікавий спосіб відбувалась трансформація і цього ієрогліфу: як ми бачимо – це голова тигра і гори; початково значення стосувалося явно видимих гір. З часом ієрогліф сюй графічно не трансформувався, але набув значення пустоти: як протилежність – явно видимі гори і пустота. Отож, у своєму розвитку ієрогліф отримав протилежне значення. 

Тигр графічно уособлює впадання чогось у вічі: забарвлення тигра дуже яскраве, його видно з далеку, адже він б’є контрастом. Гори виглядають як тигр – так само контрастно. 

Значення:

1. пустий, порожній, вільний, вакантний, чистий, хибний, фальшивий, слабкий;

2. отвір, пустота, відсутність, недолік;

3. лишати порожнім, не заповнювати.