КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

кафедра історії філософії

 

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

на філософському факультеті відбувся

IV НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР З ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ

«УКРАЇНСЬКА ЛЕКСИКОГРАФІЯ КЛЮЧОВИХ ФІЛОСОФСЬКИХ ТЕРМІНІВ: Пропозиції щодо моделі укладання термінологічних змістів»

 

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на філософському факультеті 20 травня 2016 р. (9:30-13:00, ауд. 323) відбувся IV Науково-методичний семінар з історії філософії «УКРАЇНСЬКА ЛЕКСИКОГРАФІЯ КЛЮЧОВИХ ФІЛОСОФСЬКИХ ТЕРМІНІВ: Пропозиції щодо моделі укладання термінологічних змістів». Семінар був цілком присвячений розв’язанню методичних проблем, які природно з’явилися на певному щаблі набування досвіду лексикографічних досліджень з історії філософії. Впродовж всього часу роботи науково-методичного семінару колективом дослідників були напрацьовані не лише теоретичні засновки, але й здійснені науково-організаційні, освітньо-наукові, технологічні заходи з розгортання повноцінних повноважень термінологічних студій з історії філософії. У роботі семінару відбулися всі передбачені аналітично-інформаційні виступи, повідомлення, побажання працівників семінару, заснованих на особистому досвіді запрошених доповідачів та учасників.

Із науковими повідомленнями виступили:

студенти ОС «Бакалавр» та «Магістр» спеціалізації «історія філософії»;

д.філос.н., доц. Кононенко Т.П.;

д.філос.н., проф. Хома О.І.;

к.філос.н., доц. Ільїна Г.В.;

к.філос.н. Терлецький В.М.

 

Керівник науково-методичного семінару: Кононенко Т.П.,

Завідувач кафедри історії філософії, доктор філософських наук.

Матеріали, які були представлені доповідачами семінару:

Кононенко Т.П., доктор філософських наук – усна наукова доповідь;

Хома О.І., доктор філософських наук – усна наукова доповідь;

Ільїна Г.В., кандидат філософських наук – наукова стаття у форматі електронного документу;

Ільїна Г.В., кандидат філософських наук – презентація до статті у форматі електронного документу;

Терлецький В.М., кандидат філософських наук – наукова стаття у форматі електронного документу.

Науково-технічне забезпечення (зокрема: фото, відео та аудіо фіксація):

Бокал Г.В., доцент, кандидат філософських наук;

Кириченко М.С., доцент, кандидат філософських наук;

Кхелуфі А.Н. студент 2 курсу ОС «Магістр»;

Науково-організаційне забезпечення:

Бугров В.А., професор, кандидат філософських наук;

Соболєвський Я.А., асистент, кандидат філософських наук;

Титаренко В.А., асистент, кандидат філософських наук;

Купчик Я.І., ст. лаборант, кандидат історичних наук;

Засоби оприлюднення наукових результатів:

Купчик Я.І., ст. лаборант, кандидат історичних наук;

Соболєвський Я.А., асистент, кандидат філософських наук;

Кононенко Т.П. завідувач кафедри історії філософії, доцент, доктор філософських наук.

Обговорено і схвалено учасниками науково-методичного семінару з історії філософії та членами кафедри історії філософії:

Алєксандрова О.В., професор, доктор філософських наук;

Хома О.І., професор, доктор філософських наук;

Кононенко Т.П., доцент, доктор філософських наук;

Бобошко Н.М., доцент, кандидат філософських наук;

Бокал Г.В. доцент, кандидат філософських наук;

Варениця О.П., доцент, кандидат філософських наук;

Кириченко М.С., доцент, кандидат філософських наук;

Боднарчук Л.С., асистент, кандидат філософських наук;

Ільїна Г.В., доцент, кандидат філософських наук;

Соболєвський Я.А., асистент, кандидат філософських наук;

Титаренко В.А., асистент, кандидат філософських наук;

Купчик Я.І., ст.лаборант, кандидат історичних наук;

Зборовська К.Б. аспірант кафедри історії філософії;

Петленко І.В., аспірант кафедри історії філософії.

©

 

Матеріали:

СЛОВНИК ЯК ФОРМА УКЛАДАННЯ ФІЛОСОФСЬКОЇ ЛЕКСИКИ

Словник-ПРЕЗЕНТАЦІЯ (до наукової статті)

Німецький досвід опрацювання філософської лексикографії